Handelsbetingelser og privatlivspolitik

 

Vedr. Fotograferingspriser:

Fotograferingsprisen dækker over brugt tid på fotografering og klargøring af galleri samt evt. inkluderede filer. Kan fotograferingen ikke gennemføres, pga omstændigheder der er udenfor fotografens ansvar, vil beløbet stadig blive opkrævet. Er der ved aftalt “on location” fotografering, så dårligt vejr at man ikke kan fotografere, vil aftalen blive udsat til en anden dato,  aftalt mellem kunde og fotograf.

Der sendes faktura med beløb for aftalt fotografering, 3 dage op til aftalen, der skal betales senest efter endt fotografering.

 

Vedr. betaling: 

Du kan betale via bankoverførsel, mobilepay eller kontant. 

Alle priser er inkl moms og anført i Danske Kroner.

Overskrides betalingsdatoen, faktureres kunden rykkergebyr for forfalden betaling.  Der sendes 3 rykkere af 100 kr, dernæst overgår sagen til inkasso.

 

Vedr. udeblivelse fra aftalt fotografering:

Ved sygdom eller spontant opståede forhindringer, kan aftalen flyttes til andet aftalt tidspunkt. Ved udeblivelse uden varsel til fotografen, bliver kunden faktureret det fulde beløb for fotograferingen, og hæfter dermed for aftalt fotograferingspris.

Ved aflysning fra fotografens side, og en ny tid i fællesskab ikke kan findes, kan det fulde beløb der er forudbetalt for fotografering, refunderes.

 

Vedr. returnering:

Der er ikke returret på billeder. Dette gælder både papirbilleder og elektroniske billeder.

Billederne er, medmindre andet er aftalt, købt som beset i kundens private online galleri, der kan dog efter behov eller aftale, foretages lettere hudretouchering på billeder udvalgt til print.

Hvis de redigerede billeder i kundens online galleri, ikke lever op til forventningen, skal dette angives INDEN 14 dage efter beset i galleri.

Vedr. ophavsret/copyright

Ophavsretlige forhold vedr. fotografisk materiale

Fotografen vil altid være den, som er den fulde og eneste indehaver af ejendomsretten på det fotografiske råmateriale, samt det af Fotografen bearbejdede men ikke udleverede materiale.

Kunde og fotograf deler brugsretten til materialet og fotografen må kun offentliggøre materiale efter aftale med kunden.

Vedr. salg af digitale billeder: Der må på ingen måde ændres eller redigeres i billederne. Dette gælder også diverse filtre på instagram og facebook. Da der er copyright på billederne, kan overtrædelse af dette, medføre en bøde på kr 1500,- hvis du ikke har mit samtykke. Det samme gælder for udleverede gratis produkter. Særlig aftale vedr. deling på social medier er gældende.

Det er på alle måder forbudt at kopiere billederne. Dette gælder også affotografering, scanning mm, af printede billeder.

Det er forbudt at kopiere og dele fra dit personlige galleri, da billederne endnu ikke er købt.

 

Vedr. persondatalovgivningen

Efter den nye persondatalovgivning, har jeg pligt til at oplyse dig hvordan jeg behandler og videregiver dine personlige oplysninger.

 

Jeg behandler dine personoplysninger med de overordnede formål: 

 • Bogføring

 • Evt. forsendelse

 • Opbevaring af de billeder kunden, har bestilt.

 • Aktiv kontakt med kunden, vedr. igangværende samarbejde samt kundeservice

 

Typer af personoplysninger:

 • Navn

 • Adresse

 • Email

 • Telefon nummer

 • Billeder

 

Frivillighed:

 • Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du mig personoplysningerne frivilligt, for at få adgang til det jeg udbyder. Du er ikke forpligtet til at give mig oplysningerne, men det vil betyde du ikke kan modtage min service eller produkter.

 

Videregivelse af personoplysninger:

Jeg videregiver personoplysninger til 3. part i følgende henseender:​

 • Sikker online opbevaring af kundens bestilte produkt (billeder)

 • Gallerivisning til fremvisning af kundens billeder.

 

Opbevaringsperiode:

 • Jeg opbevarer kundens personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

 • Kundens bestilte billeder opbevares på kodebeskyttede servere i minimum 1 år.

 

Kundens rettigheder:

Behandlingen af dine personoplysninger, sker med samtykke fra dig, for at du kan benytte den service jeg tilbyder. Med begrænsinger inden for lovgivningen, har du disse rettigheder:

 • Retten til indsigt i de oplysninger jeg ligger inde med, om dig

 • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger

 • Retten til at få slettet eller begrænset dine personoplysninger

 • Retten til at gøre indsigelse

 • Retten til at tilbagekalde tilladelsen til fremvisning af dine billeder.

POLATASTIC

Algade 22D
4220 Korsør

CVR: 38180347

Tel: +45 60888601
E-mail: mie@polatastic.com

© 2018 POLATASTIC